Ondersteun ons team vandaag!

Kies hoe u ons wilt ondersteunen:

Ik Word Lid

Wij nodigen mensen die hun stem willen laten gelden voor vluchtelingen die geen stem of vertegenwoordiging hebben in Nederland ons te helpen de Liberaal Vluchtelingen Partij hen die ondersteuning te geven:

Als lid kunt U:
+ Meebeslissen over onze partijpolitiek
+ U verkiesbaar stellen en onze kandidaten kiezen
+ Stemmen over het partij leiderschap + Meer

Ik Word Helper (gratis)

Supporters krijgen geen stem binnen de partij, maar hebben wel een inbreng in de Liberaal vluchtelingen Partij Vluchteling migranten die onze partij principes delen zijn erg welkom.

Als supporter kunt u:
+ Gevraag worden naar uw mening over onze LVP politiek.
+ Lokale en nationale bijeenkomsten bijwonen.
+ Toegang krijgen tot het ledendeel van onze website


Recommend Liberal Refugee Party!